Výchova a výcvik psů všech plemen

Naše psí škola se vyznačuje všestranností a flexibilitou a opravdovou profesionalitou. Naučíme majitele zvládat svého psa dle jeho praktických potřeb.

Výchova

Výchovu zařazujeme před výcvik a to v období od dvou, tří do pěti měsíců věku štěněte. V tomto období je psí jedinec nejvnímavější na podměty majitele, psovoda. O podměty z okolí zatím nemá tak velký zájem. Později dochází ke změně vnímání podmětů od psovoda, majitele, ale důsledností a správnou intonací se zabarvením hlasu dokážeme překonat tyto vnější vlivy (dále jen rušivé vlivy).

V době od pěti do osmi měsíců připravujeme psího jedince na nápor zátěže (výcviku) zvyšováním kondice, schopnosti více vnímat psovoda, majitele, aby přechod na zvýšenou zátěž byl plynulý a bez újmy.

Výchova zahrnuje zhruba následující dovednosti:

Již chovatel začíná se zvykáním na jméno, čas krmení, čas venčení, místa venčení, místa ustájení, obojek, vodítko a chůzi na vodítku. Po odběru nový majitel, psovod, dále prohlubuje zvykání na jméno, čas krmení, čas venčení, místa venčení, místa ustájení, obojek, vodítko a chůzi na vodítku, dále mu přibývá přivolání za pohybu, ovladatelnost na vodítku (obraty za chůze; obraty na místě; polohy – sedni, lehni, vstaň), hlas (štěkání), základy stopy, základy aportování, základy aktivizace, seznamování s psími jedinci a psí smečkou. Zdá se že toho není mnoho, ale jen systematickou, cílenou, houževnatou prací pod odborným vedením máte možnost projít tímto obdobím bez problémů a nežádoucích návyků!

Výcvik

Doba pro započetí výcviku je u každého plemene a psího jedince jiná, plus mínus jeden, dva měsíce, ale obecně se dá říci, že začíná osmým měsícem a nikdy nekončí.

Výcvik je práce psa zaměřená na určitou sféru činnosti člověka, kde psí jedinec výrazně převyšuje člověka svými schopnostmi, ale sám by nebyl schopen ty to vlastnosti a dovednosti ku prospěchu člověka uplatnit.

Stopa

Základem stopování je sledování stopy, v době od dvou do osmi měsíců učíme nenásilnou formou sledování našeho pachu ve stopě. Existuje mnoho způsobů, jak přimět psího jedince sledovat pach ve stopě, ale jsou formy kterými můžeme částečně nebo i trvale znechutit sledování pachu ve stopě psímu jedinci! Proto je potřeba odborné vedení.

Aktivizace

Obrana sama sebe před nepřáteli v přírodě přichází až ve věku kolem 12 měsíců, my se ale snažíme tento obranný systém změnit. Proto začínáme v době mezi třetím a čtvrtým měsícem věku využívat hravost psího jedince a do ní zařazujeme zájem o dostižení, zachycení a přinesení kořisti – kořistnický pud, ale přitom pečlivě dbáme, aby po celou dobu práce psí jedinec nepracoval v obranném režimu!! Návyky, cviky, mimotechnické situace, chyby útočníka, slabá místa psa se psí jedinec naučí využívat ve svůj prospěch tak, že ani nebude muset přecházet do obranného programu.