Venčení s výcvikem v místě Vašeho bydliště

Přijedeme za Vámi do místa Vašeho bydliště a zajistíme psovi aktivní venčení, do nějž zařadíme prvky výchovy a výcviku – vše v jemu i Vám přirozeném prostředí.

Cílem tohoto výcvikového programu je, aby se pes choval se v souladu s potřebami lidí a prostředí ve Vašem okolí. Často jde např. o potřebu omezit štěkání, kontrolovat reakce na hluk (autoalarm, vrtulník), vhodné chování k cyklistům aj.

Specifickou složkou je aktivizace, tzn. návaznost na výcvik obrany v reálném prostředí (prostory Vaší firmy, zahrada aj.). Pes se naučí zastavit případného pachatele jak hlasově, tak fyzicky.

Samozřejmě je možnost věnovat se klasickému komplexnímu výcviku, stále bez nutnosti kamkoliv dojíždět.